Pædagogik


Inddragelse af IT i sprogundervisningen har altid interesseret mig, og det har givet sig udslag i diverse alternative eksaminer og årsprøver. Men også gruppe- og projektarbejde er vigtige ingredienser i undervisningen. Følgende henvisninger kan dokumentere nogle af mine pædagogiske overvejelser og udfoldelser:

Mine klasser med egen hjemmeside:    én med start i 2004 og én med start i 2005

Arbejde med logbog i en sproglig klasse

Alternativ årsprøve 2001 - skriftlig og mundtlig fransk + Internet

Studierejseprojekt til Paris 2001

Caroline - texte, questions et exercices

Le Projet TRIDENT

"Pour toi Sandra" - et telekommunikationsprojekt

Un cirque passe - overvejelser over et undervisningsforløb

Les Mystères de Nørresundby (un grand projet télématique)

Franskundervisningen og internet

Interaktiv sprogundervisning


Index