Projekter


Læs om nogle af de projekter, som jeg har deltaget i:

La Quête de la Francophonie

Projet Millénaire

Studierejseprojekt 2001

Le Projet TRIDENT

Les Mystères de Nørresundby (un grand projet télématique)

"Pour toi Sandra" - et telekommunikationsprojekt

La femme africaine (projekt i samarbejde med DR-Online)

Artikel om Afrika-projektet 


Index