Eksamen og årsprøver


Mange eksperimenter med eksamen og årsprøver er indgået i min undervisning i mange år. Her er nogle eksempler på eksaminer fra mine egne klasser og som formand for eksamenskomission for opgaver med brug af internet:

Alternativ årsprøve 2001 - skriftlig og mundtlig fransk + Internet

Skriftlig studentereksamen maj 2001

Alternativ årsprøve 1999

 Skriftlig studentereksamen maj 1998

Alternativ årsprøve 1999

Terminsprøve 98

Alternativ årsprøve (dias-show)

Skriftlig årsprøve

Examen annuel alternatif 1996


Index